Gå direkt till innehåll
Kronans Apotek tycker att det är positivt att fler apotek i glesbygd kan få bidrag
Kronans Apotek tycker att det är positivt att fler apotek i glesbygd kan få bidrag

Nyhet -

Positivt att fler apotek i glesbygd kan få bidrag

Igår släppte TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, sin rapport till regeringen om ett reviderat bidrag till apotek i glesbygd. Förslaget kommer att innebära att fler apotek kan få bidraget.

- Det är positivt att regeringen gjort den här översynen och att regelverket kan uppdateras för att säkra läkemedelsförsörjningen i glesbygd, säger Anders Torell VD på Kronans Apotek.

Det särskilda bidraget till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse inrättades 2013 för att garantera läkemedelsförsörjningen i glesbygd. Bidraget har inneburit att många apotek kunnat fortsätta sin verksamhet även på orter med ett mindre kundunderlag.

Reglerna för bidraget har inte justerats sedan 2013 vilket inneburit att allt fler apotek mist det. 2013 var 65 apotek kvalificerade för bidraget och 2019 44stycken. Framför allt på grund av att läkemedelspriserna ökat vilket gjort att flera apotek kommit över gränsen på 10 miljoner kronor för försäljningen inom förmånen, trots att antalet sålda förpackningar varit på samma nivå.

Även reglerna om att apoteket måste ha öppet 30 timmar i veckan har inneburit en utmaning för apotek som har få öppettidstimmar. Det kan räcka med några enstaka sjukdagar för en farmaceut för att apoteket inte längre ska vara kvalificerat för bidraget.

14 maj gav Regeringen ett uppdrag till TLV att se över bidraget och igår, 28 maj, presenterades deras rapport med förslag på hur reglerna ska justeras. Bland annat föreslås att gränsen för hur mycket apoteket får sälja inom läkemedelsförmånen höjs till 15 miljoner kronor och att gränsen för öppethållande sänks till 20 timmar per vecka. Det kommer att innebära att fler apotek kommer att få rätt till bidraget och att apotek som riskerade att tappa bidraget nu kan få det.

-Det är ett mycket bra förslag som kommer innebära stor skillnad för apotek i glesbygd, säger Anders Torell.

-Det har varit ett snabbt agerande från regeringen sida på ett område som har stor betydelse för de som lever och verkar i Sveriges mer glest bebyggda områden. Vi ser fram emot ett snabbt regeringsbeslut i frågan.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Linda Wakeham

Linda Wakeham

Presskontakt Kommunikationschef
Lisa Regnér

Lisa Regnér

Presskontakt PR & Kommunikationsspecialist 070-198 66 08