Gå direkt till innehåll
Förnybar el på Kronans Apotek

Pressmeddelande -

Förnybar el på Kronans Apotek

Sedan 2014 använder Kronans Apotek enbart förnybar el med noll koldioxidutsläpp, vattenkraftsel, i samtliga apotek. Kronans Apotek driver också ett kontinuerligt arbete för att effektivisera och sänka elförbrukningen, bland annat genom mer energieffektiva lampor och kylskåp.

-Vi vill bara använda el som är hållbar och som inte ökar koldioxidutsläppen och vi jobbar långsiktigt för att minska vår elförbrukning, säger Carl-Johan Loo, etableringsdirektör på Kronans Apotek.

All el som Kronans Apotek köper kommer från Elkraft som enbart säljer vattenkraftsel som är märkt med Bra Miljöval. Elen är också ursprungsmärkt enligt EU direktiv 2009/28/EC, vilket innebär att den är förnybar och produceras utan utsläpp av växthusgaser.

Kronans Apotek jobbar kontinuerligt för att minska sin elförbrukning och målet är att minska den med tre procent per år för jämförbara apotek.

- Det är en utmaning i sig, säger Carl-Johan Loo.

- Det är också en utmaning att för vissa av våra apotek ingår elen i de hyresavtal vi har med fastighetsägare. Då är det fastighetsägarens upphandlade el som vi får del av. I de fall fastighetsägarna inte använder miljövänlig el försöker vi påverka dem att byta till miljövänlig el.

Kronans Apotek arbetar kontinuerligt för att minska sin elförbrukning.

- Under våren har vi identifierat 23 apotek som har en hög elförbrukning och dessa kommer vi att analysera, säger Carl-Johan Loo.

- Vi vill veta varför förbrukningen är så hög och vad vi kan göra för att sänka den.

I alla nya apotek och vid ombyggnationer installerar vi energieffektiv belysning med bland annat LED-lampor och kylskåp med så låg elförbrukning som möjligt.

- Just när det gäller kylskåp är också säkerheten oerhört viktigt, säger Carl-Johan Loo.

- Vi förvarar nödvändiga och ofta dyra läkemedel i våra kylskåp så deras driftsäkerhet och förmåga att hålla temperaturen måste vara mycket hög. Det är viktigt ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Samtidigt behöver vi se till att elförbrukning är så låg som möjligt, vilket vi få kan genom de kylskåpsleverantörer som vi har.

För ytterligare information kontakta
Andreas Rosenlund, informationsdirektör Kronans Apotek, andreas.rosenlund@kronansapotek.se, 070-359 10 58

Ämnen


Kronans Apotek vill att kunderna ska känna sig friskare på insidan och vackrare på utsidan. Kronans Apotek har över 300 apotek i hela Sverige från Trelleborg i söder till Haparanda i norr och cirka 2500 anställda.

Kontakter

Linda Wakeham

Linda Wakeham

Presskontakt Kommunikationschef
Lisa Regnér

Lisa Regnér

Presskontakt PR & Kommunikationsspecialist 070-198 66 08

Relaterat innehåll