Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kronans Apoteks julgåva stödjer Farmaceuter utan Gränser

Precis som tidigare år kommer Kronans Apotek, och moderbolaget Oriola, även i år att skänka pengar till välgörande ändamål istället för att köpa julklappar till medarbetare och intressenter. Årets juldonation går till Farmaceuter utan Gränser (FuG).

Kronans Apotek och Oriola skänker en julgåva till Farmaceuter utan Gränser, pengar som dedikerat kommer att användas kring ett pilotprojekt där man under 2020 tillsammans ska driva frågor som båda parter är engagerade i, nämligen antibiotikaresistens och hållbarhet.

-Vi är väldigt glada för julgåvan och för att Kronans Apotek och Oriola dessutom vill tillskriva bidraget till ett specifikt gemensamt projekt. Vi anser att ett meningsfullt partnerskap, där vi utgår från gemensamma mål, är kärnan i strategin kring just detta gemensamma projekt. Här kan bägge parter samverka och utveckla ett samarbete kring en specifik sakfråga för att tillsammans nå dessa mål och därmed ha en positiv påverkan i frågan, säger Afifa Trad, ordförande för FuG

− Att stödja och samarbeta med Farmaceuter utan Gränser är ett naturligt val då det stämmer väl överens med vårt hållbarhetsarbete och vårt syfte "Health for life" med fokusområdet hälsa för människor och samhälle samt hållbar läkemedelsanvändning, säger Anders Torell, Vd på Kronans Apotek.

Inom hela Oriola-koncernen, där Kronans Apotek ingår, vägleder tre strategiska teman koncernens hållbarhetsarbete; Society, People, Planet. Dessa fokusområden stödjer FN:s globala hållbarhetsmål och är utformade genom dialog med kunder och andra intressenter.

Farmaceuter utan gränser (FuG) är en ideell organisation för läkemedelsförsörjning och läkemedelsanvändning i låginkomstländer som startades 2001. Det är en svensk nationell organisation i internationella nätverket Pharmaciens Sans Frontières Comité International (PSF-CI). FuG är medlem i svenska Forum Syd som organiserar ett större antal små och medelstora föreningar och organisationer som bedriver utvecklingsprojekt i låg- och medelinkomstländer I uppdraget ingår att bland annat verka för kompetensutveckling, tillgång till och rationell användning av läkemedel, påverka att läkemedelsfrågor prioriteras och öka medvetande, kompetens och engagemang bland farmaceuter och andra intresserade i Sverige: Mer info:http://fug.se/

Ämnen

Kategorier


Kronans Apotek vill att kunderna ska känna sig friskare på insidan och vackrare på utsidan. Kronans Apotek har över 300 apotek i hela Sverige från Trelleborg i söder till Haparanda i norr och cirka 2500 anställda.

Kontakter

Linda Wakeham

Linda Wakeham

Presskontakt Kommunikationschef
Lisa Regnér

Lisa Regnér

Presskontakt PR & Kommunikationsspecialist 070-198 66 08