Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kronans Apotek växlar upp

Kronans Apotek genomför en organisationsjustering för att öka fokus på digitalutveckling, få mer tvärfunktionellt arbetssätt och en högre förändringstakt.

- I en snabbt föränderlig apoteksbransch har vi utvecklat vår strategi för att klara framtida utmaningar och det var nu dags att ta ett mer samlat grepp om vår organisation, säger VD Anders Torell.

För att Kronans Apotek bättre ska klara de utmaningar som accelererats av Corona-pandemin behöver ett antal förmågor och arbetssätt utvecklas.

-Vi behöver vara snabbare, ge kunderna ett samlat erbjudande digitalt och fysiskt, vi behöver bli ännu mer datadrivna i vårt arbetssätt och ta en tydligare position på marknaden, säger Anders Torell och fortsätter: 

- Allt detta gör vi redan, men för att få mer kraft, bli än snabbare och fullt ut kunna dra fördelar av den digitala utvecklingen behöver organisation och arbetssätt justeras.

En bärande del i justering är att ha ett förhållningssätt som utgår från den digitala utvecklingen. Kronans Apotek kommer behöva mer digital kompetens och jobba mer tillsammans tvärfunktionellt i definierade processer och mötesforum.

Totalt kommer ett 30-tal medarbetare beröras på Servicekontoret av cirka 120. Det kommer att innebära rekrytering till nyckelpositioner och flera medarbetare kommer få nya roller och organisationstillhörighet. Det finns ingen övertalighet. Den nya organisationen kommer att träda i kraft 1 januari 2021.

Alla affärskritiska processer får nya former med samverkan från flera avdelningar. Mötesforum på strategisk, operationell och taktisk nivå definieras tydligare med bättre samverkan mellan marknad, sortiment, försäljning och de olika försäljningskanalerna.

- Den nya organisationen och arbetssätten kommer innebära att vi bättre kan möta våra utmaningar och våra kunder, konstaterar Anders Torell.

- Kunderna ser oss som ett företag, då måste vi än mer agera som ett företag i alla våra försäljningskanaler. Vi ska tillsammans ge en så sammanhållen och bra kundupplevelse som möjligt, avslutar Anders Torell. 

Ämnen

Kategorier


Kronans Apotek har över 320 apotek i hela Sverige, från Skåne i söder till Lappland i norr, och en e-handel som levererar snabbt till landets alla delar. Vi erbjuder produkter och tjänster inom recept, hälsa och skönhet anpassade efter dina behov. Besök oss på kronansapotek.se eller ditt närmaste Kronans Apotek.

Vårt syfte: Hälsa för livet genom att hjälpa alla att leva ett hälsosammare liv.

Vår mission: Vi erbjuder hållbara produkter och tjänster för hälsa och välmående.

Vår vision: På ett omtänksamt sätt möjliggör vi en friskare morgondag.

Kontakter

Linda Wakeham

Linda Wakeham

Presskontakt Kommunikationschef
Lisa Regnér

Lisa Regnér

Presskontakt PR & Kommunikationsspecialist 070-198 66 08

Relaterat innehåll